Polska wobec integracji rynku finansowego w UE

 Witamy Państwa na akademickim portalu dyskusyjnym "Polska wobec integracji rynku finansowego w UE". Celem naszego portalu jest włączenie środowiska akademickiego do debaty poświęconej integracji rynku finansowego w Unii Europejskiej. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji.

Zapraszamy także do zapoznania się z problematyką ochrony konsumenta na integrującym się rynku kredytowym w Unii Europejskiej

więcej
Aktualności
» 28.11.17
Źródła finansowania instytucji bankowych a stabilność sektora bankowego w kontekście nowych inicjatyw regulacyjnych

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową rozpoczął realizację projektu badawczego pt. Źródła finansowania instytucji bankowych a stabilność sektora bankowego w kontekście nowych inicjatyw regulacyjnych.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego...

(więcej)
» 15.12.14
Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Polski sektor bankowy wobec wyzwań związanych z kryzysem finansowym w strefie euro.

Publikacja sfinansowana została ze środków na naukę w latach 2012-2014 w ramach projektu nr 2011/03/B/HS4/06043

(więcej)
» 25.11.14
Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem wprowadzającym do e-debaty pt. „Ocena potencjalnych konsekwencji integracji Polski ze strefą euro z perspektywy polskiego sektora bankowego”.

(więcej)
Bieżące dyskusje
Strategie przedsiębiorstw z sektora MSP wobec wyzwań związanych z kryzysem gospodarczym
Zapraszamy do zapoznania się z opinią wiodącą Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową nt. skutków kryzysu zadłużenia w strefie euro dla polskiego oraz europejskiego sektora bankowego oraz do wzięcia udziału w dyskusji.
Podsumowanie dyskusji
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "Who will pay for a crisis on the European financial market? A host country's perspective" stanowiącą podsumowanie dyskusji poświęconej konsekwencjom potencjalnego kryzysu bankowego na rynku UE


IBNGR